Hotel Restauracja Mużakowski

Regulamin pobytu ze zwierzętami

Warunki przyjęcia

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia pod Nasz dach zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji. To konieczność wynikająca z ograniczonej liczby pokoi przeznaczonych do pobytu zwierząt.
2. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia.
3. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem właściciel może odmówić zakwaterowania i zwrotu zaliczki.
4. Pobyt zwierzęcia warunkowy jest posiadanie jego książeczki zdrowia z aktualnym szczepieniem i poświadczeniem odrobaczenia.
5. W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości raz innych zwierząt przebywających na terenie hotelu, nie przyjmujemy również ras uznawanych za agresywne, ani zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.
6. Dbając o bezpieczeństwo, zwierze powinno posiadać smycz, obroże, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia.

Opłata

1. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 50zł za dobę.

Hałas i zakłócenia

1. Zwierze przebywające na terenie hotelu nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.
2. W przypadku powtarzających się kilkukrotnie skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela.
3. W przypadku gdy pracownicy Hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierze zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Hotelu bądź może spowodować sytuację zagrożenia da siebie lub innych gości, Dyrekcja Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy Hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.

Higiena i czystość

1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim – w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym hotel. Prosimy o posprzątanie po swoim pupilu.
2. Uprasza się o nie wpuszczanie psów na łóżka i kanapy.
3. Zwierzęta mogą korzystać z wyznaczonych przestrzeni w środku hotelu, jak również na zewnątrz.
4. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu hotelu.
5. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżnić ją do plastikowej torby, którą następnie będą wrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu.

Odpowiedzialność

1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierze i jest zobowiązany do porycia kosztów wszelkich uszkodzeń.
2. Wszystkie szkody w mieniu Hotelu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcje Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt.
3. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.


Oświadczam, iż akceptuję warunki regulaminu:
Data i czytelny podpis gościa

POBIERZ REGULAMIN

Pokaż na mapie